OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 4
Analysekomponent Antistof (IgG) mod acetylkolinreceptoren
IUPAC-kode NPU18343
Indikation Diagnostik af myasthenia gravis (MG), både generaliseret og okulær. Kan endvidere ses ved medikamentelt induceret (fx D-penicillamin) MG.
Teknik RIA med I-125-alpha-bungarotoxinbundet acetylkolinreceptor som antigen.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 10 ml), evt. serum.
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres 1x ugentligt
Svartid < 1 uge
Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning Positiv hos >85% af patienter med generaliseret MG og i 55-70% af patienter med okulær MG.
Resultater < 0,25 nmol/l svares som negative; værdier fra 0,25-0,40 nmol/l svares som tvivlsomt positive; værdier > 0,40 nmol/l svares positive.

Referenceinterval < 0,25 nmol/l
 
Detektionsgrænse 0,03 nmol/l
Måleusikkerhed CV%=13; U=0,10 nmol/l ved ARab=0,40 nmol/l (IP)
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0,03 - 2,0 nmol/l
Referencer Ferrero B et al. Clin Chem 43(5): 824-31, 1997
Husain AM, Massey JM, Howard JF, Sanders DB. Acetylcholine receptor antibody measurements in acquired myasthenia gravis. Diagnostic sensitivity and predictive value for thymoma. Ann N Y Acad Sci 1998;841:471-4

Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter ISO/IEC 15189 (EXAM Reg.nr. 456).


Printbar udgave