OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 73
Analysekomponent Voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha-1A-antistof(Immunglobulin G)
IUPAC-kode NPU28486
Indikation Mistanke om Lambert-Eaton myastent syndrom (LEMS). LEMS optræder såvel idiopatisk som i forbindelse med paraneoplastisk syndrom (fx pga. småcellet lungecancer, SCLC).
Teknik Radioimmunoassay (RIA) med oprensede VGCC-molekyler (fra kanin). Tilstedeværende antistof mod VGCC præcipiterer radioiodmærket omega-conotoxin.
Prøvemateriale Blod uden tilsætning (tørglas) 5 ml, evt. serum.
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Prøven opbevares på køl eller ved RT før og under forsendelse. Skal være KIA i hænde inden 7 dage fra prøvetagning.
Indleveringsfrister Udføres hver 4. uge eller efter aftale.
Svartid <4 uger.
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler 6541 1745
Tolkning Ved LEMS, hvor diagnosen er stillet ud fra såvel kliniske som neurofysiologiske kriterier, kan der påvises autoantistoffer mod neuronal calciumkanal af P/Q-type i serum hos over 90% af patienterne, og i næsten alle tilfælde, hvor der er associeret lungecancer.
Sædvanligvis findes hos LEMS-patienter konc. > 150 pmol/l.
Ca. 60% af LEMS-patienter har associeret SCLC, og LEMS-diagnosen stilles ofte flere år før den radiologiske diagnose.
I sjældne tilfælde kan anti-VGCC påvises hos patienter med paraneoplastisk cerebellar degeneration eller encephalomyelitis med baggrund i lunge-, bryst- eller ovariecancer.

Referenceinterval <40 pmol/l (negativ)
 
Detektionsgrænse 2,9 pmol/l
Måleusikkerhed Inter-assay CV 15% v. VGCC-Ab=61 pmol/l.
For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde Ikke defineret.
Referencer Lennon VA et al. Calcium-channel antibodies in the Lambert-Eaton syndrome and other paraneoplastic syndromes. N Engl J Med 1995;332:1467-74.
Motomura M et al. An improved diagnostic assay for Lambert-Eaton myasthenic syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995;58:85-87.
Bekircan-Kurt CE et al. Voltage-gated calcium channel antibody-related neurological diseases. World J Clin Cases 2015;3:293-300.

Bemærkninger Analysen er ikke omfattet af KIAs akkreditering.


Printbar udgave