OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 847
Analysekomponent Føtalt RhD gen (exon 5 og 10) i plasma
IUPAC-kode NPU27386
Indikation Forud for Rh-profylakse hos gravid som er RhD-negativ.
Risikovurdering af graviditet kompliceret af anti-D.

Teknik Realtime PCR
Prøvemateriale EDTA-stabiliseret plasma (minimum mængde svarende til 10 ml blodprøve).
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Kan kun anvendes af lægepraksis eller sygehusafdelinger uden for Fyn. Prøver sendes ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 4 dage.

Indleveringsfrister Se svartid. Blodprøve bør ikke udtages på fredage.
Svartid Typisk 1 uge, højst 3 uger
Tlf. ved forespørgsler Kl. 08-16: 6541 3610/2382 9191. Kl. 16-08: 6541 3571
Tolkning Resultatet angiver fosterets sandsynlige RhD-type på baggrund af genomisk RhD-typebestemmelse.
RhD-typen angives som positiv (+), negativ (-) eller inkonklusiv. Med hensyn til Rh-profylakse afgives følgende svar:

Positiv
Denne kvinde bærer et foster hvis Rh-type er RhD+. Hun skal således have antenatal Rh-profylakse, hvis hun selv er RhD- og ikke har immunt anti-D.

Negativ
Denne kvinde bærer et foster hvis Rh-type er RhD-. Hun skal således ikke have antenatal Rh-profylakse.

Inkonklusiv
Denne kvinde bærer et foster hvis Rh-type er inkonklusiv. Det anbefales at give kvinden Rh-profylakse, såfremt kvinden er RhD- og ikke har immunt anti-D.


I forbindelse med risikovurdering af graviditet kompliceret med anti-D afgives individualiserede svar.

Analysens resultat bør bekræftes i forbindelse med fødsel ved RhD-typebestemmelse på navlesnorsblodprøve. Kvinder med RhD-varianter (fx partiel RhD) vil kunne være serologisk typebestemt som RhD-negative. I sådanne tilfælde kan den føtale RhD-bestemmelse af et RhD-negativt foster blive falsk positiv.

Referenceinterval Ikke defineret
 
Detektionsgrænse Ikke beregnet
Måleusikkerhed Diagnostisk sensitivitet 100% (95% C.I.>96,9%). Diagnostisk specificitet 97,1% (95% C.I. 91,6-99,4%)
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde Ikke defineret
Referencer Daniels G, Finning K, Martin P, Massey E. Noninvasive prenatal diagnosis of fetal blood group phenotypes: current practice and future prospects. Prenatal Diagnosis 2009;29:101-7.
Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter ISO/IEC 15189.Printbar udgave