OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 15
Analysekomponent Antistof (IgG) mod parietalcelle H+/K+ ATPase.
IUPAC-kode NPU14544
Indikation Mistanke om perniciøs anæmi, type A gastritis.
Teknik ELISA (Enzymelinked immunosorbent assay).
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 10 ml), evt. serum.
Begrænsninger Stærkt lipæmiske eller ikteriske sera kan påvirke analyseresultatet.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Prøven opbevares på køl eller ved RT før og under forsendelse. Skal være KIA i hænde inden 7 dage fra prøvetagning.
Indleveringsfrister Udføres 1 gang ugentligt.
Svartid < 7 dage
Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning Positiv hos > 80% af patienter med perniciøs anæmi (PA). I litteraturen er angivet en specificitet på ca. 90% for PA. Målt på raske bloddonorer er specificiteten 92%. Kombineret med Intrinsic faktor antistof opnås i praksis en specificitet på 100%. Findes positiv hos et mindretal af patienter med andre autoimmune sygdomme, samt hos 30% af førstegradsslægtninge til patienter med PA.
Værdier < 20 arb.enh. er negative og besvares som "<20 arb.enh." Værdier over 150 arb.enh. besvares ">150 arb.enh."

Referenceinterval <20 arb.enh. (Negativ)
 
Detektionsgrænse 5 arb.enh.
Måleusikkerhed CV%=4; U=2 AE/ml ved parietalcelle-ab=30 AE/ml (IP)
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 5-150 arb.enh.
Referencer Toh BH, Gleeson PA, Simpson RJ, Moritz RL, Callaghan JM, Goldkorn I, Jones CM, Martinelli TM, Mu FT, Humphris DC, et al. The 60- to 90-kDa parietal cell autoantigen associated with autoimmune gastritis is a beta subunit of the gastric H+/K(+)-ATPase (proton pump). Proc Natl Acad Sci USA 1990;87:6418-22.
Lahner E, Norman GL, Severi C, Encabo S, Shums Z, Vannella L, Delle Fave G, Annibale B. Reassessment of intrinsic factor and parietal cell autoantibodies in atrophic gastritis with respect to cobalamin deficiency. Am J Gastroenterol. 2009;104(8):2071-9.
Tozzoli R, Kodermaz G, Perosa AR, Tampoia M, Zucano A, Antico A, Bizzaro N. Autoantibodies to parietal cells as predictors of atrophic body gastritis: a five-year prospective study in patients with autoimmune thyroid diseases. Autoimmun Rev. 2010;10(2):80-3.

Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189 (EXAM Reg.nr. 456).


Printbar udgave