OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 57
Analysekomponent Antistof mod GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b, GT1b (IgM og IgG)
IUPAC-kode NPU54869
Indikation Mistanke om motorisk/sensorisk neuropati, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP), Guillain-Barré syndrom (GBS), multifokal motorisk neuropati (MMN) og Miller-Fisher syndrom (MFS).
Ved sensorisk neuropati kan udredningen, afhængig af patientens øvrige symptomer, suppleres med anti-Hu, anti-CV2, anti-Ri, ANCA, ANA, anti-Ro52, anti-Ro60 eller coeliakiscreening.

Teknik Line immunoassay (LIA). Der undersøges i serumfortynding 1:51.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (5 ml), evt. serum.
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres hveranden uge.
Svartid <14 dage.
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning Anti-GM1
IgM GM1 antistoffer er beskrevet hos 25-85% af patienter med MMN. Kan ses ved acute motor axonal neuropathy (AMAN), en variant af GBS.
Anti-GM2
Ses især ved CMV-udløst GBS og er beskrevet hos 33% af patienter med denne diagnose. Der skal dog bemærkes, at anti-GM2 antistoffer også ses ved primær CMV-infektion uden samtidig GBS samt hos raske bloddonorer (op til 15%). Er beskrevet hos op til 22% af patienter med MMN.
Anti-GM3
Beskrevet hos 17% af patienter med MMN og 15% af patienter med CIDP.
Anti-GD1a
Beskrevet hos op til 23% af patienter med CIDP og 11% af patienter med MMN.
Anti-GD1b
Beskrevet hos op til 11% af patienter med MMN. Ses sjældnere ved CIDP og GBS.
Anti-GQ1b
Beskrevet hos op til 85% af patienter med MFS. Kan også ses ved Bickerstaff encefalit.
Anti-GT1b
Beskrevet hos op til 6% af patienter ved MMN og 3% ved GBS.

Referenceinterval Negativ
 
Detektionsgrænse (+) AU
Måleusikkerhed +
For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde Negativ -/(+), svagt positiv +, middelstærkt positiv ++, stærkt positiv +++
Referencer Borque et al. Autoimmune peripheral neuropathies. Clin Chim Acta. 2015 Sep 20;449:37-42.
Orlikowski et al. Guillain-Barré syndrome following primary cytomegalovirus infection: a prospective cohort study. Clin Infect Dis. 2011 Apr 1;52(7):837-44.
Meyer et al. EUROLINE Anti-Ganglioside Profile: A serological test for the diagnosis of inflammatory peripheral neuropathies. 3rd International Congress on Autoimmunity. 2002.

Bemærkninger Analyserne kan kun bestilles samlet, men besvares under de enkelte specificiteters NPU-koder:

NPU28184 Gangliosid GM1 antistof(IgG);
NPU28191 Gangliosid GM1-antistof(IgM);
NPU28185 Gangliosid GM2 antistof(IgG);
NPU28192 Gangliosid GM2-antistof(IgM);
NPU28186 Gangliosid GM3 antistof(IgG);
NPU28193 Gangliosid GM3-antistof(IgM);
NPU28182 Gangliosid GD1a antistof (IgG);
NPU28189 Gangliosid GD1a-antistof(IgM);
NPU28183 Gangliosid GD1b antistof(IgG);
NPU28190 Gangliosid GD1b-antistof(IgM);
NPU28188 Gangliosid GT1b antistof(IgG);
NPU28188 Gangliosid GT1b-antistof(IgG);
NPU28187 Gangliosid GQ1b antistof(IgG);
NPU28194 Gangliosid GQ1b-antistof(IgM).

Analysen er ikke akkrediteret.Printbar udgave