OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 71
Analysekomponent Muskel-specifik tyrosinkinase receptor-antistof
IUPAC-kode NPU21542
Indikation Mistanke om generaliseret myastenia gravis.
Teknik RIA (immunpræcipitation med radioiodmærket biosytetisk human muskelspecifik tyrosinkinasereceptor.
Prøvemateriale Blod uden tilsætning (tørglas) 5 ml, evt. serum
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Prøven opbevares på køl eller ved RT før og under forsendelse. Skal være KIA i hænde inden 7 dage fra prøvetagning.
Indleveringsfrister Udføres hver 4. uge eller efter aftale.
Svartid <4 uger.
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler 6541 1745
Tolkning Påvisning af anti-MuSK er diagnostisk for AChR-antistof negativ myastenia gravis. Hos omkring 5% af patienter med myastenia gravis kan der påvises anti-MuSK.
Patienter med anti-MuSK har oftere afficering af ansigts-, svælg- og respirationsmuskulatur, men har mindre hyppigt abnormiteter i thymus og afficering af øjenmuskulaturen.

Referenceinterval <50 pmol/l
 
Detektionsgrænse Ikke defineret
Måleusikkerhed Ikke defineret.
For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0 - 5000 pmol/l
Referencer Berrih-Aknin S et al. Diagnostic and clinical classification of autoimmune myasthenia gravis. J Autoimmun 2014;48-49:143-8.
Evoli A et al. Clinical correlates with anti-MuSK antibodies in generalized seronegative myasthenia gravis. Brain 2003;126:2304-2311.

Bemærkninger Analysen kombineres sædvanligvis med undersøgelse for anti-AChR-antistof.
Analysen er ikke omfattet af KIAs akkreditering.Printbar udgave