OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 64
Analysekomponent Myelin-oligodendrocyte glycoprotein-antistof(IgG);
IUPAC-kode NPU29626/NPU29627
Indikation Mistanke om MOG-associeret demyeliniserende lidelse, herunder neuromyelitis optica spectrum disease (NMOSD), akut dissemineret encefalomyelit (ADEM) og recidiverende opticus neurit (ON).
Teknik Indirekte immunfluorescens (IIF) med MOG-transfekterede HEK293-celler som antigen. Serumanalyser udføres i fortynding 1:10. Cerebrospinalvæske analyseres ufortyndet.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas), evt. serum. Cerebrospinalvæske (spidsglas, 2 ml).
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Cerebrospinalvæske opbevares på køl (+2°C to +8°C) indtil forsendelse. Sendes til KIA snarest mulig efter udtagelse, med rekommanderet post (dag-til-dag levering). Kan sendes på køl eller ved rumtemperatur, med mindre prøven er frosset, så bør den sendes på frys.
Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Ankomst til KIA inden 7 dage.

Indleveringsfrister Udføres 1 gang ugentligt.
Svartid <1 uge.
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning Anti-MOG er en markør for MOG-associeret encefalomyelit (MOG-EM).
Der er studier som indikerer at detektionen af anti-MOG er mere sensitiv i serum sammenlignet med cerebrospinalvæske.

Referenceinterval Negativ
 
Detektionsgrænse (+)
Måleusikkerhed + (dvs. "et styrketrin").
For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0 - +++ (0: negativ; (+): borderline/tvivlsomt positiv; +/++/+++: positiv)
Referencer Clinical course, therapeutic responses and outcomes in relapsing MOG antibody-associated demyelination. Ramanathan S, Mohammad S, et al. (Australasian and New Zealand MOG Study Group). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Feb;89(2):127-137.
Bemærkninger Analysen er ikke omfattet af KIAs akkreditering.


Printbar udgave