OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 39
Analysekomponent Histon antistoffer (IgG) mod H1, H2A, H2B, H3 og H4 antigen subunits.
IUPAC-kode NPU12034
Indikation Mistanke om medikamentelt lupus erythematosus.
Udredning af moderat/stærkt positiv ANA hep2-screening der viser homogen kernefluorescens.

Teknik Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 10 ml), evt. serum
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres ugentligt.
Svartid <7 dage.
Tlf. ved forespørgsler 6541 1745
Tolkning Resultat 1,5 AU besvares som negativ.
Resultat > 1,5 AU besvares som positiv.
Histon autoantistof kan påviseshos op til 95-100% ved medikamentel LE, afhængig af det udløsende agens, samt hos 50% af SLE-patienter. Sensitiviteten for medikamentel LE er høj, men specificiteten er lav. Histon autoantistof ses endvidere ved reumatoid artritis, Sjøgrens syndrom og sklerodermi, men kan også ses ved non-autoimmune tilstande.
Ved cut-off på 1,5 AU er analysens specificitet bestemt til 90% for raske kontroller (bloddonorer, n=100).

Referenceinterval 0 - 1,5 AU
 
Detektionsgrænse 0,1 AU
Måleusikkerhed CV% = 9; U=0,4 AU ved histon-ab = 1,9 AU (IP)
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0,1 - 10,0 AU. Svaret er et resultat af en ration bestemt ved en positiv kontrol i enkeltbestemmelse. Dermed er graden af reaktivitet relateret til kvantiteten af antistof på en ikke-lineær måde.
Referencer Sarzi-Puttini P. Atzeni F. Capsoni F. Lubrano E. Doria A. Drug-induced lupus erythematosus Autoimmunity, 2005 38:7 507-18.
Vasoo S. Drug-induced lupus: an update. Lupus 2006;15:757-61.

Bemærkninger Analysen er ikke akkrediteret


Printbar udgave