OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 19
Analysekomponent Antistof (IgG) mod keratin
IUPAC-kode NPU 12540
Indikation Mistanke om reumatoid artritis.
Teknik Indirekte immunfluorescens med rotte-øsofagus som antigen.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 10 ml), evt. serum.
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres 1x ugentligt
Svartid < 7 dage
Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning AKA positiv hos ca. 85% af patienter med RF-positiv RA og hos 20-30% af patienter med RF-negativ RA. Stærkt positiv AKA har tæt på 100% specificitet for RA.
Referenceinterval Negativ.
 
Detektionsgrænse (+)
Måleusikkerhed +
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0 - +++
Referencer Bas S, Perneger TV, Seitz M, Tiercy JM, Roux-Lombard P, Guerne PA. Diagnostic tests for rheumatoid arthritis: comparison of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-keratin antibodies and IgM rheumatoid factors. Rheumatology (Oxford) 2002;41:809-14
Bemærkninger Analysen er ikke akkrediteret


Printbar udgave