OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 70
Analysekomponent Cytosolic 5'-nucleotidase 1A-antistof(IgG)
IUPAC-kode NPU54359
Indikation Mistanke om myositis af inklusionslegeme-typen.
Teknik ELISA med rekombinant cytosolic 5'-nucleotidase 1A som antigen.
Prøvemateriale Serum, evt. EDTA- eller citratplasma.
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Analysen udføres hver 2. uge
Svartid <14 dag.
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning Resultater under <1,0 er negative og resultater ≥1,0 er positive. Et positivt resultat indikerer inklusionslegememyositis.
Referenceinterval <1,0
 
Detektionsgrænse 0,03
Måleusikkerhed CV 1,47%; U=0,06 ved anti-cN1A = 1,398 (IP).
For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0,1 -10 ratioenheder
Referencer Lilleker JB et al. Cytosolic 5'-nucleotidase 1A autoantibody profile and clinical characteristics in inclusion body myositis. Ann Rheum Dis 2017;76((5):862-8.
Bemærkninger Svaret på analysen angives som en ratio, dvs. uden enhed.
Analysen er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189 (EXAM Reg.nr. 456).Printbar udgave