OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 26
Analysekomponent Antistof (IgG) mod tværstribet muskel
IUPAC-kode NPU 12995
Indikation Udredning af mistanke om myasthenia gravis
Teknik Indirekte immunfluorescensmetode med snit af tværstribet muskulatur fra abe som antigen.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 10 ml), evt. serum.
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres 1x ugentligt
Svartid < 7 dage
Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning Positiv hos ca. 60% af patienter med myasthenia gravis. Kan findes postiv hos patienter med andre kronisk inflammatoriske sygdomme inddragende muskulaturen, fx polymyositis.
Referenceinterval Negativ.
 
Detektionsgrænse (+)
Måleusikkerhed +
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0 - +++
Referencer Peers J, McDonald BL, Dawkins RL. The reactivity of the antistriational antibodies associated with thymoma and myasthenia gravis. Clin Exp Immunol. 1977;27:66-73.
Bemærkninger Analysen er ikke akkrediteret.


Printbar udgave