OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 276
Analysekomponent Komplementaktivitet
IUPAC-kode NPU28308, NPU28307, NPU28341, NPU01767
Indikation Som led i udredning af formodet immundefekt. Mistanke om komplementmangel eller -funktionsnedsættelse. Øget modtagelighed for infektion med Neisseria-species (meningokokker, gonokokker) kan skyldes defekter i den alternative komplementaktiveringsvej eller i dannelsen af det terminale membrane-attack-complex (MAC, C5b-9).
Teknik Kvantitativ ELISA-baseret screeningsundersøgelse for komplementfunktion. Undersøgelsen omfatter funktionen af de klassiske, alternative og den lektinafhængige (MBL) aktiveringsveje til C3b-niveau samt til C9-niveau.
Prøvemateriale Serum, fuldblod uden antikoagulans (serum skal nedfryses inden for 24 timer)
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Ingen specifikke krav.
Indleveringsfrister Udføres efter aftale
Svartid Ca. 14 dage
Tlf. ved forespørgsler (6541) 1608/3581
Tolkning Resultatet af undersøgelsen ledsages af en kommenteret besvarelse. Resultaterne angives som en %-andel af en kontrolværdi baseret på et normalmateriale af raske donorer.
Cut-off-værdi for normal kapacitet:
Klassisk aktiveringsvej: 61%
Alternativ aktiveringsvej: 64%
Lektin-aktiveringsvej: 8%

Referenceinterval se Tolkning
 
Detektionsgrænse 0%
Måleusikkerhed U=5%-point (skøn)
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0-150%
Referencer Palarasah Y et al. Sodium polyanethole sulphate as an inhibitor of activation of complement function in blood culture systems. J Clin Microbiol 2010;48:908-14.
Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189 (EXAM Reg.nr. 456).


Printbar udgave