OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 68
Analysekomponent Myelinassocieret glycoprotein-antistof(IgM)
IUPAC-kode
 

Indikation Udredning ved M-komponent og polyneuropati (oftest sensorisk) af ukendt årsag.
Teknik ELISA med human myelinassocieret glykoprotein (MAG) som antigen.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans 5 ml, evt. serum
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres hver anden uge.
Svartid <14 dage.
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler  
Tolkning Ca. 50 % af patienter med monoklonal gammopati af ukendt betydning (MGUS) og sensorisk polyneuropati har MAG-antistoffer.
Referenceinterval <1.000 AU (Bühlmann titer units, BTU).
 
Detektionsgrænse 444 AU/ml
Måleusikkerhed For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser
Måleområde 1.000-70.000 AU/ml
Referencer Dalakas MC. Pathogenesis and Treatment of Anti-MAG Neuropathy. Curr Treat Options Neurol. 2010 Mar;12(2):71-83.
Bemærkninger Blodprøverør uden tilsætning og beskyttelsesrør. Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.
Prøven må ikke fryses.
Analysen er ikke akkrediteret.Printbar udgave