OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 48
Analysekomponent Antistof (IgG) mod cytochrom P450 2D6 (Liver-Kidney-Microsome-1-antistof).
IUPAC-kode
 

Indikation Som led i udredning af autoimmun hepatitis. LKM-1-antistoffer findes hos patienter med autoimmun hepatitis type 2 (AIH-2).
Teknik ELISA (Enzymelinked immunosorbent assay).
Prøvemateriale Antikoaguleret fuldblod (rødt tørglas 10 ml), evt. serum
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Prøven opbevares på køl eller ved RT før og under forsendelse. Skal være KIA i hænde inden 7 dage fra prøvetagning.
Indleveringsfrister Udføres 1 gang ugentligt.
Svartid <7 dage.
Tlf. ved forespørgsler  
Tolkning Positiv ved autoimmun hepatitis , specielt AIH-2a hos yngre kvinder. Kan findes positiv hos patienter med viral hepatitis, især hepatitis C. Sådan infektion bør udelukkes (anti-HCV, HCV-RNA), inden evt. immunsupprimerende behandling iværksættes. Resultater over 150 arb.enh. besvares Pos/>150.
Referenceinterval <20 arb.enh. (Negativ)
 
Detektionsgrænse 5 arb. enh.
Måleusikkerhed CV%=7; U=4 AE/ml ved 30 AE/ml (IP)
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 5-150 arb.enh.
Referencer McFarlane IG. The relationship between autoimmune markers and different clinical syndromes in autoimmune hepatitis. Gut 1998; 599-602.
Dalekos GN et al. Epitope mapping of cytochrome P450 2D6 autoantigen in patients with chronic hepatitis C during alpha-interferon treatment. J Hepatol 1999; 30(3):366-75.

Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter ISO 15189 (EXAM Reg.nr. 456).


Printbar udgave