OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 201
Analysekomponent Antistof mod HLA-antigener
IUPAC-kode NPU21366
Indikation Transfusionskomplikationer, erytrocytuforlig, positiv erytrocytantistofscreentest, kandidat til knoglemarvstransplantation, patienter refraktære for trombocyttransfusion, nyretransplantationspatienter med påvist HLA-antistof.
Teknik Luminexteknik med HLA-klasse I- og II-antigenkonjugerede mikrokugler.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 4 dage.
Indleveringsfrister Udføres hveranden uge. Akut undersøgelse kan aftales med KIAs vagthavende læge.
Svartid < 10 arbejdsdage, medmindre analysen er udført akut efter aftale.
Tlf. ved forespørgsler (6541) 3581
Tolkning Kvantitering af fluorescensintensitet i arbitrære enheder angives i forhold til lot-specifik biologisk cut-off beregnet som 95% percentilen af et materiale bestående af 20 raske, ikke-transfunderede, ikke-transplanterede mandlige donorer.
Svage HLA-specifikke antistoffer defineres som: biologisk cut-off<flurescensintensitet<2 x biologisk cut-off.
Stærke HLA-specifikke antistoffer defineres som fluorescensintensitet > 2 x biologisk cut-off.
Hvis muligt angives HLA-specificiteten.

Referenceinterval Negativ
 
Detektionsgrænse Ikke defineret
Måleusikkerhed Ikke beregnet.
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0-13.000 arbitrære enheder
Referencer Colombo MB, Haworth SE, Poli F, Nocco A, Puglisi G, Innocente A, Serafini M, Meassa P, Scalamogna M. Luminex technology for anti-HLA antibody screening: Evaluation of performance and of impact on laboratory routine. Cytometry B Clin Cytom 2007;6:465-71.
Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter ISO/IEC 15189.


Printbar udgave