OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 12
Analysekomponent Antistof (IgG) mod E2 subunits af pyrovat dehydrogenase complex (PDC-E2), branched chain 2-oxo-acid dehydrogenase complex (BCOADC-E2) og 2-oxo glutarat dehydrogenase complex (OGDC-E2).
IUPAC-kode NPU28552
Indikation Mistanke om primær biliær cirrose eller kronisk aktiv hepatitis.
Teknik ELISA med rekombinante mitokondrieantigener som substrat.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 10 ml), evt. serum.
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Prøven opbevares på køl eller ved RT før og under forsendelse. Skal være KIA i hænde inden 7 dage fra prøvetagning.
Indleveringsfrister Udføres 1 gang ugentligt.
Svartid < 7 dage.
Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning AMA (mod mitokondrieantigen type M2) er positiv hos ca. 90% af patienter med primær biliær cirrose og et mindretal af patienter med kronisk aktiv hepatitis.
Referenceinterval <20 arb.enh. (Negativ)
 
Detektionsgrænse 5 arb. enh.
Måleusikkerhed CV%=15; U=9 AE/ml ved 30 AE/ml (IP)
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 5-150 arb.enh.
Referencer Tanaka A, Miyakawa H, Luketic VA, Kaplan M, Storch WB, Gershwin ME. The diagnostic value of anti-mitochondrial antibodies, especially in primary biliary cirrhosis. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand) 2002;48:295-9.
Leung PS et al. Use of designer recombinant mitochondrial antigens in the diagnosis of primary biliary cirrhosis. Hepatology 1992; 15:367-72.

Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189 (EXAM Reg.nr. 456).


Printbar udgave