OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 46
Analysekomponent Antistof (IgG) mod actin.
IUPAC-kode
 

Indikation Mistanke om kronisk aktiv hepatitis.
Teknik ELISA (enzymelinked immunosorbent assay).
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 10 ml), evt. serum.
Begrænsninger Stærkt lipæmiske eller icteriske sera kan påvirke analyseresultatet.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres 1 gang ugentligt.
Svartid <7 dage.
Tlf. ved forespørgsler  
Tolkning Stærkt positive fund tyder på kronisk aggressiv hepatitis (CAH), men positive fund kan også ses ved primær biliær cirrose. Ca. 75% af patienter med type 1 autoimmun hepatitis er positive for anti-actin.
Analysen har erstattet undersøgelse for glat muskelantistoffer (GMA), idet associationen mellem GMA og CAH er vist at skyldes antistoffer med anti-actin specificitet.

Referenceinterval Negativ (<35 AU)
 
Detektionsgrænse 5 AU
Måleusikkerhed CV%= 17; U=17 AU ved Actin-ab=50 AU (IP)
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 5-150 AU
Referencer Czaja A et al. Frequency and significance of antibodies to actin in type 1 autoimmune hepatitis. Hepatology 1996; 24:1068-73.
Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter ISO 15189 (EXAM Reg.nr. 456).


Printbar udgave