OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 62
Analysekomponent Amphiphysin-Ab; CDR2-Ab; DRP-5-Ab; Hu-Ab; PNMA2-Ab; NOVA1-Ab; GAD65-Ab; Recoverin-Ab; SOX-1-Ab; DNER-Ab; Zic 4-Ab; Titin-Ab.
IUPAC-kode 008039 (lokalt analysenummer)
Indikation Mistanke om paraneoplastisk neurologisk syndrom. Cancersygdomme kan være associeret med onkoneurale autoantistoffer rettet mod komponenter i det centrale eller perifere nervesystem. Autoantistofferne kan påvises tidligt i forløbet og ofte før patienten udvikler cancer. Autoantistofferne ses hyppigst ved småcellet lungecancer (SCLC), brystcancer, ovariecancer, testiscancer, thymom og lymfom. Paraneoplastiske neurologiske syndromer skal primært overvejes ved symptomer på cerebellar eller limbisk degeneration samt ved polyneuropati.
Teknik Screening med indirekte immunfluorescens på cerebellum og tyndtarmsvæv fra primat i fortynding 1:10. Desuden udføres supplerende line immunoblot i fortynding 1:101. Ved uoverensstemmelse mellem de to testsystemer angives resultater fra begge analyser ved svarafgivelse. Cerebrospinalvæske undersøges ufortyndet.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (5 ml tørglas), evt. serum. Cerebrospinalvæske 2 ml (spidsglas).
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Cerebrospinalvæske opbevares på køl (+2°C til +8°C) indtil forsendelse. Sendes til KIA snarest mulig efter udtagelse, med rekommanderet post (dag-til-dag levering). Kan sendes på køl eller ved rumtemperatur, med mindre prøven er frosset, så bør den sendes på frys.
Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.

Indleveringsfrister Udføres 2x ugentligt.
Svartid <7 dage. For yderligere om svartider se her: Om svartider
Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning Et positivt resultat bør foranledige udredning på mistanke om cancersygdom. Primære fokus indrettes efter autoantistofspecificitet. Et negativt resultat udelukker ikke paraneoplastisk neurologisk syndrom. Tvivlsomt positive resultater kan oftest betragtes som negative, med mindre patienten har relevant klinik. Analysen bør gentages på ny prøve efter 2-3 måneder.
Anti-GAD65 er her analyseret ved lineblot og er den positiv, anbefales en mere specifik bestemmelse ved anvendelse af transfekterede celler.
Det kan overvejes at supplere udredningen med ”Encephalitis-antistoffer, primær screening”, således at der undersøges mere omfattende.

Referenceinterval Negativ
 
Detektionsgrænse (+)
Måleusikkerhed +
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0-+++ (0: negativ, (+): borderline/tvivlsomt positiv, +/++/+++: svagt/middelstærkt/stærkt positiv).
Referencer Leypoldt F, Wandinger KP. Paraneoplastic neurological syndromes. Clin Exp Immunol 2014;175(3):336-48.
Lancaster E. Paraneoplastic disorders. Continuum. 2015;21:452-75.

Bemærkninger Analysepakken bestilles samlet. Der afgives svar for hver undersøgt specificitet:
Hu:
NPU28556; Neuroncellekerne-protein(type 1)-antistof(IgG);P
NPU28668; Neuroncellekerne-protein(type 1)-antistof(IgG);Csv
Ri/ANNA-2:
NPU28421; RNA-binding protein NOVA 1-antistof(IgG);P
NPU28666; RNA-binding protein NOVA 1-antistof(IgG);Csv
Yo/CDR2:
NPU28425; Cerebellar degeneration-relateret protein 2-antistof(IgG);P
NPU28667; Cerebellar degeneration-relateret protein 2-antistof(IgG);Csv
DRP-5/CV2/CRMP5:
NPU28412; Dihydropyrimidinase-relateret protein 5-antistof(IgG);P
NPU28664; Dihydropyrimidinase-relateret protein 5-antistof(IgG);Csv
Amphiphysin:
NPU28553; Amphiphysin-antistof(IgG);P
NPU28663; Amphiphysin-antistof(IgG);Csv
Ma2/PNMA2:
NPU28426; Paraneoplastic antigen Ma2-antistof(IgG);P
NPU28665; Paraneoplastic antigen Ma2-antistof(IgG);Csv
GAD65:
NPU12544; Glutamate decarboxylase 2-antistof(IgG);P
NPU29550; Glutamate decarboxylase 2-antistof(IgG);Csv
Recoverin:
NPU29470; Recoverin-antistof(IgG); P
NPU29548; Recoverin-antistof(IgG); Csv
SOX-1/AGNA:
NPU29471; Transcription factor SOX-1-antistof(IgG); P
NPU29549; Transcription factor SOX-1-antistof(IgG); Csv
DNER/Tr:
NPU29482; Delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor-antistof(IgG); P
NPU29551; Delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor-antistof(IgG); Csv
ZIC 4:
NPU29487; Zinc finger protein ZIC 4-antistof(IgG); P
NPU29486; Zinc finger protein ZIC 4-antistof(IgG); Csv
Titin:
NPU53667; Titin-antistof(IgG); P
NPU56962; Titin-antistof(IgG); Csv

Analysen er ikke akkrediteret.Printbar udgave