Glat muskelantistof, GMA
  

 
 

Analysenummer 17
Analysekomponent Antistof (IgG) mod glat muskel
IUPAC-kode NPU12996
Indikation Formodning om kronisk aggressiv hepatitis
Teknik Indirekte immunfluorescensmetode med snit af ventrikel som antigen
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 10 ml), evt. serum.
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres dagligt
Svartid < 2 dage
Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning Stærkt positive fund tyder på kronisk aggressiv hepatitis, men positive fund kan også ses ved primær biliær cirrose. Antistoffets specificitet oftest anti-actin.
Referenceinterval Negativ
 
Detektionsgrænse (+) arb.enh.
Måleusikkerhed +
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0 - +++
Referencer Muratori P, Muratori L, Agostinelli D, Pappas G, Veronesi L, Granito A, Cassani F, Terlizzi P, Lenzi M, Bianchi FB. Smooth muscle antibodies and type 1 autoimmune hepatitis. Autoimmunity 2002;35:497-500
Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter ISO/IEC 15189.
Opdateret: 2019 08 29