OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 65
Analysekomponent 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase-antistof(IgG)
IUPAC-kode NPU29718
Indikation Mistanke om immunmedieret nekrotiserende myopati.
Teknik Chemiluminiscens immunoassay (CLIA).
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 5 ml), evt. serum.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumstemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres en gang ugentligt.
Svartid <1 uge.
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler 6541 1745
Tolkning Anti-HMGCR ses ved immunmedieret nekrotiserende myopati. Hovedparten af voksne patienter har forudgående været i behandling med statiner, og symptomerne svinder ikke ved seponering af medikamentet. Statinbehandling er dog ikke en forudsætning for anti-HMGCR associeret myopati, og anti-HMGCR kan ses hos både børn og voksne uden statinbehandling.
Referenceinterval 0 - 19,9 AU
 
Detektionsgrænse 1,5 AU
Måleusikkerhed CV% = 11,9; U = 9,31 AU ved anti-HMGCR = 39,25 AU (IP).
For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 1,5 - 550 AU
Referencer Anti-HMGCR Myopathy. Mohassela, P. and Mammen, A.L. J Neuromuscul Dis. 2018; 5(1): 11-20.
Bemærkninger Analysen er ikke akkrediteret.


Printbar udgave