OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 51
Analysekomponent Aquaporin 4-antistof (IgG)
IUPAC-kode NPU27817/NPU28685
Indikation Formodning om neuromyelitis optica (NMO) eller NMOSD (NMO spectrum disease).
Teknik Indirekte immunfluorescens med AQP4-transfekterede HEK293-celler som antigen. Der screenes i fortynding 1:10.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 10 ml), evt. serum, cerebrospinalvæske 2 ml (spidsglas).
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Cerebrospinalvæske sendes hurtigst muligt og opbevares på køl frem til forsendelse. Skal være KIA i hænde <7 dage. Send rekommanderet eller med Q-post dag-til-dag levering.
Prøver, der har været frosset sendes som fryseprøver.

Indleveringsfrister Udføres ugentligt
Svartid <1 uge.
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler 6541 1745
Tolkning 30-50% af patienter med NMO er AQP4-ab positive. Et positivt analyseresultat har høj specificitet for NMO.
Referenceinterval Negativ
 
Detektionsgrænse (+) arb.enh.
Måleusikkerhed + (dvs. et "titertrin")
For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0 - +++ (0: negativ; (+): borderline/tvivlsomt positiv; +/++/+++: positiv)
Referencer Waters P, Reindl M, Saiz A et al. Multicentre comparison of a diagnostic assay: aquaporin-4 antibodies in neuromyelitis optica. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016;87(9):1005-15
Trebst C et al. Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica: recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). J Neurol 2014;261(1):1-16

Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189 (EXAM Reg.nr. 456).


Printbar udgave