OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 81
Analysekomponent P—Contactin-1 antistof (IgG); P—Contactin-2 antistof (IgG)
IUPAC-kode NPU58545, NPU58546
Indikation Mistanke om immunmedieret neuropati, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP).
Teknik Cell based assay, indirekte immunfluorescens (IIF) med CNTN1- og CNTN2-transfekterede K562-celler som antigen. Analyseres i fortynding 1:10, evt. 1:100.
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 5 mL), evt. serum. Minimumsvolumen 200 µl serum.
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Ankomst til KIA inden 7 dage efter blodprøvetagning.
Indleveringsfrister Sendes en gang ugentligt.
Svartid <2 uger.
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745 (laboratoriet); 6541 3930 (vagthavende læge).
Tolkning Anti-contactin 1/2 antistoffer er beskrevet hos 3-6% af patienter med CIDP. Patienterne er karakteriserede ved agressiv, progressiv CIDP, som ofte er behandlingsrefraktær men kan respondere på terapeutisk plasmaferese eller B-celle-depletering.
Referenceinterval Negativ
 
Detektionsgrænse (+)
Måleusikkerhed + (dvs. "et styrketrin").
For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0 - +++ (0: negativ; (+): borderline/tvivlsomt positiv; +/++/+++: positiv)
Referencer Querol et al. Antibodies to contactin-1 in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Ann Neurol 2013;73(3):370-80.
Bemærkninger Analyserne udføres i samarbejde med et eksternt laboratorium og er ”Research & Development”-analyser, hvilket betyder at de endnu ikke er fuldt klinisk validerede.
Analyserne er ikke omfattede af KIAs akkreditering.Printbar udgave