OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 49
Analysekomponent Antistof (IgG) mod formimidoyl-transferase-cyclodeaminase (Liver cytosolic antigen type 1)
IUPAC-kode NPU28682
Indikation Som led i udredning af autoimmun hepatitis. LC1-antistof findes ofte (hos 30%) sammen med LKM-1-antistof, men er hos ca. 10% af patienter med AIH eneste cirkulerende antistof.
Teknik ELISA med rekombinant antigen
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres 1x ugentligt
Svartid <7 dage. For yderligere om svartider se: Om svartider
Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning Positivt fund foreneligt med diagnosen autoimmun hepatitis.
Referenceinterval Negativ (<12 U/ml)
 
Detektionsgrænse 12 U/ml
Måleusikkerhed U=9 U/ml ved anti-LC1 = 16 U/ml
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 12-300 U/ml
Referencer Muratori L et al. Distinct epitopes on formiminotransferase cyclodeamidase induce autoimmune liver cytosol antibody type 1. Hepatology 2001;34:494-501
Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189 (EXAM Reg.nr. 456).


Printbar udgave