OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 54
Analysekomponent C-X-C motif chemokine 13
IUPAC-kode NPU53984
Indikation Mistanke om akut/aktiv neuroborreliose, men også andre inflammatoriske tilstande i det centrale nervesystem.
Teknik ELISA med monoklonalt anti-CXCL13 antistof som substrat.
Prøvemateriale Cerebrospinalvæske (mindst 250 mikroliter)
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Prøven skal bringes på køl straks efter prøvetagning. Opbevares på køl frem til forsendelse (op til 7 dage) og sendes på køl eller frost. Send rekommanderet eller med Q-post dag til dag levering. Prøver der har været frosset, sendes på frys (må ikke tøs inden forsendelse).
Indleveringsfrister Udføres ugentligt
Svartid <7 dage.
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning CXCL13 er et kemokin som frigøres af antigenpræsenterende celler og tiltrækker B-celler. Et stærkt forhøjet resultat (>100 ng/l) indikerer akut/aktiv neuroborreliose, ved samtidig klinisk mistanke. Et forhøjet resultat, typisk 30-100 ng/l, kan ses ved andre inflammatoriske tilstande i CNS.
Behandlingseffekt kan vurderes ved konsekutive prøver. CXCL13-konc. falder, når remission indtræder.
<20 ng/L: normal
20-30 ng/L: borderline/tvivlsomt forhøjet
>30 ng/L: forhøjet
>100 ng/L: stærkt forhøjet

Referenceinterval <20 ng/L (normal)
 
Detektionsgrænse 4,6 ng/L
Måleusikkerhed CV% = 6,29; U = 10,52 ng/L ved 83,6 ng/L (IP).
For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde <10 ng/L - MAX, som er en lotafhængig værdi.
Referencer Hytönen J et al. CXCL13 and neopterin concentrations in cerebrospinal fluid of patients with Lyme neuroborreliosis and other diseases that cause neuroinflammation. J Neuroinflammation 2014;11:103
Bemærkninger Analysen er optimeret til bestemmelse af CXCL13-konc. i cerebrospinalvæske og kan ikke anvendes til analyse af plasma eller serum.
Analysen er ikke akkrediteret.Printbar udgave