OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 30
Analysekomponent Antistof (IgA) mod endomysium
IUPAC-kode NPU12538
Indikation Udredning af mistanke om cøliaki eller dermatitis herpetiformis. Monitorering af behandlingsrespons (glutenfri diæt).
Teknik Indirekte immunfluorescensmetode med snit af abeesophagus som antigen
Prøvemateriale Fuldblod uden antikoagulans (tørglas 10 ml), evt. serum.
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Fuldblod eller serum kan sendes på køl eller ved rumtemperatur. Skal være KIA i hænde inden 7 dage.
Indleveringsfrister Udføres 1x ugentligt
Svartid < 7 dage
Tlf. ved forespørgsler (6541) 1745
Tolkning Positiv hos 90-95% af patienter med cøliaki og 85-90% af patienter med dermatitis herpetiformis. Indgår sammen med AGA-IgG, AGA-IgA og anti-tTG i de anbefalede serologiske undersøgelser ved mistanke om cøliaki. Negativ hos cøliakipatienter med IgA-mangel.
Referenceinterval Negativ
 
Detektionsgrænse (+) arb.enh.
Måleusikkerhed +
Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde 0 - +++
Referencer Jaskowski TD, Schroder C, Martins TB, Litwin CM, Hill HR. IgA antibodies against endomysium and transglutaminase: a comparison of methods. J Clin Lab Anal 2001;15:108-11
Bemærkninger Analysen er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189 (EXAM Reg.nr. 456).


Printbar udgave