OUH-Klinisk Immunologisk Afdeling
 
 
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
 

Analysenummer 72
Analysekomponent Titin-antistof
IUPAC-kode NPU28964
Indikation Mistanke om thymom eller autoimmun myopati ved myastenia gravis.
Titin er et protein i den tværstribede muskulatur med en meget høj molekylvægt. Den immunogene region af titin er lokaliseret på et 30 kD protein fragment. Det formodes at antistoffer imod dette fragment krydsreagerer med epitoper på acethylcholin receptorerne.

Teknik ELISA med rekombinant MGT30-peptid som antigen.
Prøvemateriale Blod uden tilsætning (tørglas) 5 ml, evt. serum
Begrænsninger  
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse Prøven opbevares på køl eller ved RT før og under forsendelse. Skal være KIA i hænde inden 7 dage fra prøvetagning.
Indleveringsfrister Udføres hver 4. uge
Svartid
<4 uger
For yderligere om svartider se her: Om svartider

Tlf. ved forespørgsler 6541 1745
Tolkning Anti-titin findes sædvanligvis kun ved anti-AChR seropositiv myastenia gravis (MG). I sjældne tilfælde er det dog påvist ved "triple-seronegativ MG" (anti-AChR-, anti-MuSK-, anti-LRP4-negativ MG).
Ved debut af MG før 50-årsalderen er forekomsten af anti-titin et stærkt indicium for tilstedeværelse af thymom. Ved senere debut af MG kan anti-titin indikere tilstedeværelse af samtidig autoimmun myopati, selvom der også bør undersøges for thymom.

Referenceinterval <1,0 AU
 
Detektionsgrænse Ikke defineret
Måleusikkerhed Ikke defineret.
For yderligere om måleusikkerhed se her: Usikkerhedsestimat for KIAs analyser

Måleområde Ikke defineret (ratio)
Referencer Lübke E et al. Striational autoantibodies in myasthenia gravis patients recognize I-band titin epitopes. J Neuroimmunol 1998;81:98-108
Chen XJ et al. The significance of titin antibodies in myasthenia gravis. Correlation with thymoma and severity of myasthenia gravis. J Neurology 2004;251:1006-11.
Stergiu C et al. Titin antibodies in "seronegative" myasthenia gravis - A new role for an old antigen. J Neuroimmunol 2016;292:108-15.

Bemærkninger Analysen kombineres sædvanligvis med undersøgelse for anti-AChR-antistof.
Analysen er ikke omfattet af KIAs akkreditering.Printbar udgave